Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo basisschool De Boemerang
Ontdek je selfie op de Boemerang!

Algemeen

De Boemerang is een christelijke basisschool en maakt deel

uit van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs

te Utrecht (PCOU). Het College van Bestuur van deze stichting

en het team van De Boemerang willen vanuit een christelijke levensvisie kwalitatief goed onderwijs bieden aan alle kinderen

op school. Wij willen een ontmoetingsschool zijn.

Dat betekent dat wij openstaan voor kinderen en ouders met verschillende culturele en religieuze achtergronden, zonder

onze eigen identiteit te verliezen.

In de omgang met kinderen en ouders stellen we waarden en normen als gelijkwaardigheid, solidariteit en respect voor elkaar en de omgeving centraal.

 

Locaties

 

De Boemerang heeft twee locaties die gehuisvest zijn in de wijk Ondiep. In de locatie aan het Boerhaaveplein zijn het peutercentrum en de groepen 1-3 gevestigd. In de locatie aan de Amandelstraat zijn de groepen 4-8 gevestigd. Tevens zijn er op de locatie aan de Amandelstraat twee lokalen op het schoolplein gesitueerd, waarin een lokaal voor de schakelklas en de Boemerang Talent School (BTS) gevestigd zijn.

 

Leerlingen

 

Aan het begin van het schooljaar 2017-2018 telt de school 205 leerlingen verdeeld over 9 groepen en 25 personeelsleden. De groepsindeling ziet er als volgt uit:

 

 Locatie Boerhaaveplein   Leerkrachten
 Groep 1-2 A Rebecca van Tongerloo en Carla Kinteh 
 Groep 1-2 B Bianca Lodder
 Tutor groepen 1-2             Francis Pompies 
 Groep 3 Lisanne Zondag
 Schakelklas groep 3         Annemieke Steentjes en Francis Pompies

Locatie Amandelstraat Leerkrachten
 Groep 4 Karin Groenendijk en Janneke Kalis

Ondersteuning groep 4

Mardo Wielsma en Impke Bakker

Groep 5 Daphne van Bezu en Lisette Leijnse
 Groep 6 Pascal Smits
 Groep 6-7 Mirjam Meijssen en Henriëtte Niezen
Groep 7 Marcel Boland en Mirjam Meijssen
Groep 8 Karen Barmentloo en Mariça Rijksen

 Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen