Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo basisschool De Boemerang

Algemeen

De Boemerang is een christelijke basisschool en maakt deel

uit van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs

te Utrecht (PCOU). Het College van Bestuur van deze stichting

en het team van De Boemerang willen vanuit een christelijke levensvisie kwalitatief goed onderwijs bieden aan alle kinderen

op school. Wij willen een ontmoetingsschool zijn, dat betekent dat wij openstaan voor kinderen en ouders met verschillende culturele en religieuze achtergronden, zonder 

onze eigen identiteit te verliezen.

In de omgang met kinderen en ouders stellen we waarden en normen als gelijkwaardigheid, solidariteit en respect voor elkaar en de omgeving centraal.

 

Locaties

 

De Boemerang heeft twee locaties die gehuisvest zijn in de wijk Ondiep. In de locatie aan het Boerhaaveplein zijn het peutercentrum en de groepen 1-5 gevestigd. Op locatie Marëndaal zijn tijdelijk de groepen 6-8 gehuisvest tot ons nieuwe gebouw gereed is. 

 

 

 Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen