Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo basisschool De Boemerang
Ontdek je selfie op de Boemerang!

Welkom in Groep 3- juf Mirjam - juf Lisanne

 

Wij, juf Lisanne, juf Mirjam en juf Annemieke, heten alle kinderen welkom.

We hebben er zin in om alle kinderen heel veel te leren.  

 

Wat leren we dan in groep 3?

- lezen

- rekenen

- schrijven

- sociaal met elkaar omgaan

- gymnastiek

- creatieve vakken

 

Lezen

We leren lezen met de methode Veilig leren lezen (kim versie). Bijna elke dag leren we een nieuw woord en een nieuwe letter. Al heel snel kunnen de kinderen met deze letters nieuwe woorden maken. We houden rekening met het niveau van de kinderen. De kinderen zijn ingedeeld in verschillende groepen (ster, maan, raket en zon). Iedereen krijgt dezelfde instructie, maar de verwerking is op niveau (tempo en inhoud). Elk jaar zijn we weer trots en verbaasd dat de kinderen rond Kerst al echt zelfstandig kunnen lezen!

 

Rekenen

Met rekenen werken we met de methode Wereld in Getallen. In het begin van het jaar zijn we bezig met getalbegrip, rekenbegrippen (zoals meer/minder/evenveel), getallenlijn en getalbeeld. Later beginnen we met echte rekensommen zoals de bekende bussommen, splitssommen en stipsommen. De kinderen leren dit jaar tellen tot 100 en rekenen tot 20. Daarnaast rekenen we met geld, leren we klokkijken en meten.

 

Schrijven

De letters die de kinderen met Veilig leren lezen leren, leren ze met de methode Pennenstreken ook schrijven.

 

Sociaal omgaan met elkaar

Onze school werkt met de methode Vreedzame School voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Elke week wordt er een les uit deze methode gegeven. De kinderen leren voor zichzelf op te komen, rekening te houden met anderen en zelf conflicten op te lossen/uit te praten.

 

Gymnastiek

Elke maandag en vrijdag krijgen de kinderen gymles van vakleerkracht juf Elke.

 

Creatieve vakken

Natuurlijk is er ook tijd voor knutselen, tekenen, zingen enzovoort. We werken naar aanleiding van de thema's van Veilig Leren Lezen en daarnaast de seizoenen en feestdagen.

 

Schakelklas/2 juffen in de klas

In groep 3 hebben we ook een schakelklas. Juf Annemieke geeft hulp aan kleine groepjes kinderen die moeite hebben met woordenschat/lezen. Zij is er op dinsdag, woensdag en donderdag.

 

Vriendelijke groeten, juf Lisanne, juf Mirjam en juf Annemieke

 

 Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen