Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo basisschool De Boemerang

MR

 

 

Welkom op de pagina van de MR, fijn dat u interesse

heeft in het werk van de MR op de Boemerang! 

 

Wat is de MR? 

 

MR staat voor medezeggenschapsraad. De MR is een orgaan voor medezeggenschap, dus voor inspraak. 

In dit orgaan worden de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, vertegenwoordigd. 

 

Wat doet de MR? 

 

De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR is het instemming- en adviesrecht. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en denkt mee over allerlei zaken die op school spelen en geeft advies of instemming bij belangrijke beslissingen. Dit kunnen zaken zijn zoals het schoolplan en de begroting. 

 

Vergaderen 

 

De MR komt gemiddeld om de zes weken bij elkaar om te vergaderen. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom om eens een vergadering bij te wonen!

 

Leden 

 

Personeelsgeleding (pg)

- Henriëtte Niezen 

- Karen Barmentloo 

 

Oudergeleding (og)

- Mohamed (voorzitter)

- Samantha van Veen - van Zijl

- vacature

 

 

Contact 

 

Heeft u interesse in lidmaatschap van de MR, of heeft u vragen over de MR? Neem dan gerust contact met ons op! U kunt altijd één van de leden aanspreken op school.Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen