Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo basisschool De Boemerang

Ondersteuning en ontwikkeling

Op de Boemerang bieden wij onderwijs en ondersteuning op maat. 

Dit houdt in dat de leerkrachten aansluiten bij de onderwijsbehoeften

van de leerlingen. De leerkracht wordt hierbij ondersteund door

de intern begeleiders. Zij hebben regelmatig onderling overleg over de ontwikkeling van de leerlingen. 

 

Bij zorgen omtrent de ontwikkeling van een leerling worden

de ouders als partners betrokken. Hierbij wordt samen met ouders

gekeken naar de behoefte van de leerling en een hierbij passende aanpak in het belang van de leerling. 

 

Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om met een aantal externe partners samen te werken:  onderwijsadviseur, kinderfysiotherapeut, schoolarts, buurtteam of een dyslexiespecialist. 

 

Bij de ondersteuning die wij bieden, staat het kind centraal.

 

Mocht u vragen hebben omtrent de ondersteuning op onze school, kunt u contact opnemen met de intern begeleiders:

 

Carla Kinteh - intern begeleider gr. 1-4  (locatie Boerhaaveplein)

Mariska Smits - intern begeleider gr. 5-8 (locatie Mariƫndaalstraat)Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen