Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo basisschool De Boemerang
Ontdek je selfie op de Boemerang!

Visie

Wij realiseren de kerndoelen zoals verwoord in de wet basisonderwijs.
In ons onderwijs leren we de leerlingen basisvaardigheden op verschillende gebieden: 
 

- Sociaal,               dat is:            ik en de ander
- Emotioneel,        dat is:            ik en gevoel
- Motorisch,          dat is:            ik en bewegen
- Cognitief,           dat is:            ik en het leren

- Creatief,            dat is:            ik en vindingrijkheid
 
De school draagt een grote verantwoordelijkheid voor alle leerlingen.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op de Boemerang kunnen zeggen: “Ik hoor er bij”,

“Ik ben iemand” en “Ik kan wat”. Vanuit onze christelijke identiteit willen we werken aan

kwalitatief goed onderwijs voor al onze leerlingen.
 
Goed onderwijs is volgens ons:

 

Het kind staat centraal


 

-  Het belang van het kind is uitgangspunt; er wordt in hoge mate rekening gehouden met

   de behoeften en het welbevinden van de leerlingen.  

-  Het kind leert en leeft in een uitdagende leer- en leefomgeving; waarbij het

   verantwoordelijkheid leert te dragen.
-  De eigenheid van elk kind, de initiatieven en eigen manier van handelen van de leerlingen

   worden optimaal gestimuleerd.


Kind in relatie tot anderen

 

-  Het kind wordt gestimuleerd om andere leerlingen te ontmoeten; waarbij respect,

   gelijkwaardigheid en de onderlinge dialoog uitgangspunten zijn.
-  Het kind leert van en samen met andere leerlingen, waarbij eigen initiatief, respect

   en groepsbelang centraal staan.
-  Het kind leert met respect te onderhandelen, te overleggen, af te stemmen en conflicten

   constructief op te lossen.


Kind en onderwijs

 

-  Er naast kennis andere kwaliteiten worden ontwikkeld zoals: creativiteit,

   nieuwsgierigheid, samenwerking, communicatie, kunnen omgaan met emoties, empathie

   en doorzettingsvermogen.         

-  De verschillen tussen leerlingen als een kans voor de ontwikkeling gebruikt worden.

-  Leerlingen vanuit een christelijke visie leren om bijbelse principes toe te passen in hun                            dagelijkse leven.


Leerkracht als professional

 

-  De leerkrachten op onze school blijven zich individueel en als team

   ontwikkelen in hun vak.
-  De leerkrachten op onze school werken op een professionele manier samen

   om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan onze leerlingen.
-  De leerkrachten op onze school werken vanuit onze christelijke identiteit en

   onderwijskundige visie aan een goede relatie tussen leerlingen onderling, leerlingen

   en de leerkracht en de leerkracht en ouders.


Ouders en school

 

- De ouders van onze leerlingen zien wij als volwaardige partners in het proces van

  ontwikkeling van en onderwijs aan onze leerlingen en zij worden hier op een actieve manier

  bij betrokken.

- De ouders van onze leerlingen onderschrijven onze christelijke identiteit en onze visie

  op onderwijs.

- De ouders van onze leerlingen worden betrokken bij de MR en OR van onze school. 

Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen